Reference

1. Dvojna obiteljska kuća

 

2. Više stambena građevina sa 6 stanova

 

3. Obiteljska prizemnica

 

4. Obiteljska prizemnica