VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA – Veruda

Višestambena građevina - 18 stambenih jedinicaŠtok d.o.o.

Višestambena građevina se sastoji od ukupno 6 (šest) etaža, od kojih jedna podzemna (podrum) i 5 nadzemnih (prizemlje, I kat, II kat, III kat I IV kat) te 18 stambenih jedinica. Maksimalnih dimenzija 44 m x 62 m, orijentacije sjeverno-zapad i jugo-istok. Građevinska čestica bit će hortikulturno uređena vrtovima stanova u prizemlju odvojenim niskim zelenilom. Namjena građevine je stambena s ukupno 18 (osamnaest) stambenih jedinica za stalno stanovanje. Građevina će biti SLOBODNO STOJEĆA srednje velikih gabarita (Po+P+4), koja će ukupno imati 6 etaža od kojih 1 podzemna i 5 nadzemnih, tlocrtno je nepravilnog oblika. Građevina je ukupnih maksimalnih tlocrtnih dimenzija 25,23 m x 25,69 m. Najviša visina građevine iznosi
14,85 metara mjereno od konačno zaravnatog terena.

Autor projekta
Štok d.o.o.
Glavni projektant
Štok d.o.o.
Izvođač
n/a
3D vizualizacije