STAMBENA GRAĐEVINA – DUPLEX

PRIKAZ PROJEKTA U FAZAMA

I FAZA – Projektiranje i stvaranje

3D Vizualizacija

II FAZA – Građenje – grubi građevinski radovi

III FAZA – Građenje završni radovi

IV ZAVRŠNA FAZA – Građevina u uporabi

Related posts